Montage

Vooraf

Vooraf wordt bij u ter plaatse de dakkapel nauwkeurig ingemeten, alle gegevens vastgelegd en vervolgens wordt een grondige voorbereiding getroffen. Samen met u wordt een dag bepaald voor het plaatsen van de dakkapel en alleen zeer slecht weer en/of harde wind kan invloed hebben op deze afspraak

Plaatsen

Montage SkyLine Dakkapel Het deskundige montageteam voert in de ochtend voorbereidene werkzaamheden uit. De dakbedekking wordt zorgvuldig verwijderd en het dak wordt opengemaakt. Het afvalmateriaal wordt door de op het werk aanwezige kraan gebundeld naar beneden gebracht.

Montage SkyLine Dakkapel

Zodra het dak is voorbereid wordt de dakkapel door een gespecialiseerd transportbedrijf op het dak geplaatst. De dakkapel wordt zorgvuldig gemonteerd op de dakconstructie. Hierna wordt het voorgemonteerde kozijn voorzien van glas en wordt de dakkapel verder afgewerkt.

Montage SkyLine Dakkapel

De verholen goten worden onder de pannen verlengd tot in de dakgoot. De dakpannen worden teruggeplaatst totaan de dakkapel en het lood, of loodvervanger, wordt aan de onderzijde van de dakkapel over de eerste rij pannen gelegd.

Afwerking

De dakkapel is standaard behang- en schilderklaar. Indien gewenst kan de dakkapel aan de binnenzijde worden afgetimmerd en/of een tussenmuur worden hersteld. Al het afvalmateriaal wordt door het montageteam meegenomen.